Het verouderingsproces

Veroudering, wat kunt u merken?

 • Hormonale schommelingen en veranderingen
 • Hart- en longkwalen
 • Verminderde kwaliteit van slapen
 • Veranderde concentratie, vergeetachtigheid
 • Verminderde stevigheid van skelet en gewrichtsklachten
 • Verminderde darmwerking, veranderingen in de stoelgang
 • Verminderde leverwerking
 • Inflammaging
 • Huidveranderingen

Hormonale schommelingen en achteruitgang

Hormonen beïnvloeden diverse processen in het menselijk lichaam. De productie van het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen vermindert tijdens de overgang. Bij mannen neemt de testosteronproductie af met gemiddeld 1-2% per jaar.

De invloed van het schildklierhormoon op de diverse cellen neemt ook met de leeftijd af. Het verlies van deze anabole hormonen (hormonen die de aanmaak van nieuw weefsel stimuleren) leidt tot een verschuiving van de balans ten gunste van de katabole hormonen (hormonen die de verbranding stimuleren).

De seksuele activiteit neemt met de leeftijd af. Bij mannen daalt de testosteronspiegel en neemt de seksuele en potentiefunctie af.


Hart- en longkwalen

Naarmate we ouder worden kan ons hart het soms moeilijker krijgen. Door verandering in de bloedtoevoer kan de zuurstofvoorziening van de hartspier minder worden. De vitale capaciteit van de longen neemt af met het toenemen van de leeftijd. Ook de VO2max - de maximale zuurstofopname - die we per minuut kunnen inademen, neemt af naarmate we ouder worden. De bekende factoren zoals luchtvervuiling en roken, zijn hier ook op van invloed.


Verminderde kwaliteit van slapen

In de wereld van vandaag lopen werk en privé steeds meer door elkaar en hebt u continu te maken met prikkels van televisie, telefoons, tablets en computers. 35-40% van de bevolking ervaart moeite met het slapen, zoals in slaap vallen of doorslapen.

We kennen twee soorten slaap:

 1. diepe slaap, met name aan het begin van de nacht
 2. droomslaap, ook wel remslaap genoemd. Gedurende de nacht maken we een aantal cycli door, waarin diepe slaap wordt afgewisseld met remslaap.

Met het ouder worden, neemt de duur van de slaap af. Bovendien neemt diepe slaap procentueel af en is de slaap steeds oppervlakkiger. Daarnaast wordt de slaap vaak onderbroken omdat we bijvoorbeeld moeten plassen.

Gezond slapen is onderschat in de huidige samenleving. Door de vele sociale verplichtingen, de zorg voor kinderen, stress op het werk, televisie en social media gaan we steeds later naar bed. Door alle drukte en gedachten liggen we ook langer wakker. Als we minder goed slapen herstelt ons lichaam ook minder goed.

Minder goed slapen leidt bovendien tot schommelingen in het dag- en nachtritme, de 24-uurs klok. Met als gevolg dat we overdag slechter functioneren en presteren. Wist u dat gezond slapen en dromen leidt tot een verbetering van onze leerprestaties en geheugen?


Concentratie en vergeetachtigheid

Door verandering in de bloedtoevoer kan de zuurstofvoorziening van onze hersenen minder worden. Wanneer de hersenen minder zuurstof en voedingstoffen krijgen, kan dit aanleiding geven tot verschijnselen als concentratieproblemen en vergeetachtigheid. Ook kunnen onze leerprestaties minder worden. Op de lange termijn kunnen we geconfronteerd worden met een geestelijke achteruitgang.


Verminderde stevigheid van het skelet

Met de leeftijd neemt de concentratie aan calcium in onze botten af. Ze worden broos. Het herstel na een botbreuk duurt langer bij ouderen langer in vergelijking met kinderen en jongeren. De veranderingen in onze botten nemen toe met de leeftijd.

Bij vrouwen spelen hormonale veranderingen tijdens de overgang een belangrijk rol. Omdat ouderen vaker binnen de dag doorbrengen maken ze minder vitamine D aan.  Ook worden de gewrichten stijver met de leeftijd.


Verminderde darmfunctie

Naarmate we ouder worden, krijgen we in meer of mindere mate te maken met een verminderde werking van onze darmen. Dit kan leiden tot een onvoldoende opname van belangrijke voedingsstoffen. Ook minder bewegen, minder water drinken en minder groente en vezels eten, leiden tot verschijnselen van een moeilijke stoelgang.

Er is veel onderzoek gedaan naar het fenomeen van de ‘lekkende darm’ en overgroei door schimmels, waardoor de lichaamseigen bacteriën onvoldoende goed in staat zijn hun werk te doen.


Verminderde leverwerking

De lever kent twee fasen van ontgifting. In de eerste fase worden schadelijke stoffen (zoals medicijnen, schadelijke stoffen in onze voeding en alcohol) door een groep van enzymen (het cytochroom P450 complex) omgezet in minder schadelijke stoffen. Dit gebeurt via een cascade aan chemische reacties.

De tweede fase is de fase van de conjugatie. Schadelijke stoffen worden gebonden aan bijvoorbeeld aminozuren, zoals glycine en cysteïne. Door de binding wordt het complex wateroplosbaar en kan het via de urine het lichaam verlaten.

De werking van de lever neemt met de leeftijd af, schadelijke stoffen worden minder snel afgebroken. Gelijktijdig gebruik van medicijnen kan de werking van onze lever nog verder vertragen omdat alles door dezelfde enzymen moet worden afgebroken. Je hoort het mensen vaak zeggen: “vroeger kon ik veel beter tegen een paar glazen wijn, nu veel minder”


Inflammaging

Inflammaging is een overdreven reactie van ons afweersysteem, die toeneemt als we ouder worden. Deze reactie wordt gekenmerkt door een verhoogd aantal afweerstoffen in ons bloed. Inflammaging beïnvloedt lichaamsprocessen door het hele lichaam. Een gezonde levensstijl draagt bij aan meer weerstand.


Huidveranderingen

De huid is het meest zichtbare orgaan, veroudering laat zich hier het snelst zien. Veel blootstelling aan zonlicht (uv-licht) en roken spelen hierbij een rol. Omdat de huid minder elastisch wordt en volume verliest, ontstaan rimpels. De huid wordt slap en kan gaan hangen. Doordat de elastische vezels in de huid aan elkaar gebonden worden door suiker, wordt de huid stugger naarmate we ouder worden. Ook krijgen we als we ouder worden meer pigmentvlekken in de huid.